EU Projekt

Informacije o EU projektu

Naziv i kod projekta:

Modernizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti poduzeća Tridesetdva zdrava d.o.o. ulaganjem u IKT; KK.03.2.1.19.1266

Opis projekta:

Poduzeće Tridesetdva zdrava d.o.o. ovim projektom ulaže u digitalizaciju radnih procesa koja podrazumijeva tehnologija u u procesu planiranja, izrade i praćenja stomatološke terapije. Digitalna tehnologija u stomatologiji uvrštavanjem CAD/CAM sustava u radni proces smanjuje troškove, povećava efikasnost i reducira moguće ljudske greške te povećava točnost i učinkovitost. Ovaj projekt se temelji na implementiranju nove računalne tehnologije koja će doprinijeti ukupnom poslovanju poduzeća, odnosno optimiziranju poslovnih procesa na više razina poslovanja, a rezultat toga će doprinijeti ostvarenju specifičnog cilja – povećanju konkurentnosti poduzeća. Novim tehnologijama tvrtka će biti u korak sa suvremenim trendovima struke.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je poboljšati rast i razvoj poduzeća ulaganjem u rješenja iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT).
Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća 32 zdrava d.o.o. Taj cilj će se ostvariti kroz podizanje razine kvalitete kao i brzine izrade radnih zadataka, ali i razvoja novih tehnoloških rješenja i praćenja  trendova u stomatologiji. Ostvarivanje specifičnog cilja projekta mjerit će se povećanjem obujma poslovanja – i u konačnici povećanjem prihoda od prodaje i zapošljavanjem jednog novog djelatnika.
Optimiziranim poslovnim procesima kao rezultatom projekta, dostići će se specifični cilj, a to je povećanje konkurentnosti poduzeća 32 zdrava d.o.o. Učincima projekta, povećavaju se sveukupni kapaciteti poduzeća za pružanje konkurentnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga uporabom sofisticiranih IKT rješenja.

Ukupna vrijednost projekta:

193.750,00 HRK

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU:

100.750,00 HRK

Razdoblje provedbe:

19.09.2019. – 19.06.2020.

Kontakt osoba:

Katarina Lisjak, https://temposavjetovanje.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Tridestdva zdrava d.o.o.